PRIVACY EN COOKIES

New Country NL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Type persoonsgegevens

New Country NL verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Doel gegevensverwerking

New Country NLverwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure indien u deze heeft aangevraagd
Bellen of e-mailen als er vragen zijn of informatie moet worden verstrekt

Beveiliging persoonsgegevens

New Country NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact met ons op via onderstaand formulier of info@newcountry.nl.

Bewaartijd persoonsgegevens

New Country NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan door u gewenst is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Indien u hier geen prijs meer op stelt, kunt u ons dat kenbaar maken via onderstaand formulierof  info@newcountry.nl. Wij zullen uw persoonsgegevens dan direct uit onze administratie verwijderen.

Delen van persoonsgegevens

New Country NL verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

De website van New Country NL gebruikt uitsluitend enkele technische en functionele cookies. Deze maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door New Country NL. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt voor al deze gevallen contact met ons opnemen via onderstaand formulier of info@newcountry.nl.

Contact New Country NL

­